Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa Nr 6

Biblioteka

Biblioteka jest czynna:
poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00 do 15.00
wtorek i czwartek w godzinach 8.00 do 14.00. 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Podstawa prawna:Wnętrze biblioteki szkolnej
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 roku poz.811)

1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 4-8 są własnością organu prowadzącego szkołę, znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej i są wypożyczane za jej pośrednictwem.
2. Ćwiczenia mają charakter jednorazowy, uczeń po wykorzystaniu nie oddaje ich do biblioteki. Nauczyciel przedmiotu kwituje sumarycznie ich odbiór.
3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz, wpisując na imiennej liście obok nazwiska i imienia ucznia numer inwentarzowy podręcznika. Nauczyciele wychowawcy są odpowiedzialni za zwrot podręczników przez uczniów z ich klasy.
4. Podręczniki dla klas 1-3 pobiera wychowawca lub nauczyciel jęz. angielskiego. W klasach 4-8 uczniowie sami pobierają komplety podręczników.
5. Rodzice odpowiadają materialnie za wypożyczone podręczniki. Zostają zapoznani z Regulaminem przez wychowawcę klasy.
6. Wychowawca zapoznaje z Regulaminem uczniów. Uczniowie i rodzice muszą mieć świadomość, że podręczniki będą służyć przez kolejne lata szkolne.
7. W podręcznikach nie można pisać, rysować, ani w jakikolwiek sposób zostawiać trwałych śladów. Wypożyczone podręczniki należy chronić przed zagubieniem i zniszczeniem poprzez założenie okładki ochronnej oraz  bieżącą naprawę drobnych uszkodzeń.
8. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, zmiany miejsca zamieszkania lub innych zdarzeń.
9. Najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego  podręczniki powinny być zwrócone do biblioteki szkolnej. Nadzór nad terminowym zwrotem sprawuje wychowawca. Podręczniki zniszczone i zagubione muszą zostać odkupione przez rodzica ucznia.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.