Świetlica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ucznioiwe w świetlicyRozkład dnia świetlicy:

7.00 - 8.00 Schodzenie sie dzieci, zajęcia plastyczne, gry logiczne.

8.00 - 11.30 Zajęcia indywidualne, zastępstwa doraźne, dekoracja swietlicy.

11.30 - 11.45 Przygotowanie do obiadu - mycie rąk.

11.45 - 12.15 Obiad.

12.15 - 13.00 Zajęcia programowe.

13.00- 14.30 Zajęcia ruchowe, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

14.30 - 15.30 Zajęcia indywidualne, odrabianie lekcji

15.30 - 16.30 Zajęcia porządkowe, oglądanie bajek

 Uczniowie w świetlicy

Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach od 7.00 - 16.30. Działalność jej polega na zapewnieniu dzieciom opieki przed i po zajęciach szkolnych.

Dzieci z klas trzecich w godzinach od 11.30 - 14.30 przebywają w świetlicy, która mieści się w sali nr 37.
O godzinie 14.30 sprowadzane są do dużej świetlicy, która mieści się na parterze.

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej korzystają z różnych form zajęć:

 • zajęcia dydaktyczne (pogadanki tematyczne, czytelnictwo, itp)
 • zajęcia plastyczno - techniczne
 • zajęcia sportowo - rekreacyjnezajęcia kulturalno - artystyczne (muzyka, śpiew, taniec)
 • gry i zabawy świetlicowe
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 • wyjścia do ogródka szkolnego, na boisko szkolne, spacery
 • Dzieci korzystają również ze swobodnych zabaw, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i mogą liczyć na pomoc wychowawców przy odrabianiu lekcji.

  Uczniowie w świetlicy

W świetlicy odbywają się także spotkania z ciekawymi ludźmi, np. policjantem, kierownikiem Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej czy ratownikiem medycznym. Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich i zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Wychowawcy świetlicy prowadzą również dyżury na stołówce szkolnej podczas przerw, zapewniając opiekę dzieciom spożywającym w tym czasie obiad. Szkoła ma własną kuchnię, dzięki czemu posiłki są zawsze smaczne, świeże, a dzieci mogą liczyć na dokładkę swoich ulubionych potraw.