TPD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo Towarzystwa Przyjaciół Dziec


Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w skrócie TPD działa przy naszej szkole od kilku lat. Opiekunem Koła jest p. Dorota Michalak, nauczyciel pracujący na co dzień w szkole, jako nauczyciel - opiekun w świetlicy szkolnej.

Działalność Koła opiera się na niesieniu pomocy dzieciom, pochodzącym z rodzin najuboższych.

Do pomocy tej można zaliczyć na przykład:
sfinansowanie wyjścia do kina lub do teatru, dofinansowanie do wycieczki szkolnej, dofinansowanie do obiadów szkolnych, dofinansowanie do podręczników szkolnych.

Kilka informacji o głównej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Pełna nazwa to Miejski Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Główna siedziba mieści się w Legnicy,
przy ul. Orła Białego. Dyrektorem jest p. Kazimierz Pleśniak.

Przesłanką Miejskiego Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest ..DOBRO DZIECKA". Zaś do działalności można zaliczyć:

•        przydzielanie wyprawek szkolnych

•        przydzielanie paczek żywnościowych

•        przydzielanie paczek okolicznościowych, np. mikołajkowych, z okazji Dnia Dziecka

•        organizowanie różnych festynów i konkursów, np. plastycznych

•        organizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych

•        organizowanie kolonii w okresie wakacji.

Informacja dodatkowa:

Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działają przy różnych placówkach oświatowych na przykład takich jak: przedszkola, gimnazja, szkoły średnie
na terenie całego kraju.