Pielęgniarka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pielęgniarka szkolna - Anna Socha

Pielęgniarka szkolna zapewnia uczniom codzienną, opiekę medyczną i pomoc przedlekarską wg ustalonego harmonogramu:

Poniedziałek   8.00 - 11.30                         Czwartek   12.00 - 13.15

Wtorek          12.00 - 13.15                         Piątek          9.00 - 12.30

Środa              9.00 - 11.30
Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki zgodnie z umową z NFZ.

Informacja na temat fluoryzacji

Szaniwni Państwo

W trosce o zdrowie jamy ustnej dzieci w roku szkolnym 2019/2020 od rodziców klas I – VI przed fluoryzacją wymagane są:
- oświadczenie zgody rodzica na przeprowadzenie fluoryzacji w szkole (do pobrania na stronie internetowej szkoły, bądź też u pielęgniarki szkolnej);
- zgoda lekarza stomatologa na przeprowadzenie fluoryzacji w szkole.
Do czasu rezygnacji z programu profilaktycznego oświadczenie zgody rodzica zachowuje swoją ważność tj. do ukończenia klasy VI-tej.
Do dnia 30.09.2019 w/w zgody proszę przekazać pielęgniarce szkolnej, która ma możliwość zamówienia szczoteczek jednorazowych do fluoryzacji. Koszt 6 szczoteczek na rok szkolny 2019/2020 wynosi 2.40 zł. Do dnia 10.10.2019 można wpłacać 2,40 zł do pielęgniarki szkolnej.

Plan fluoryzacji na rok szkolny 2019/2020 

Terminy fluoryzacji u dzieci klas I - III

1. 21.10.2019 r.
2. 02.12.2019 r
3. 13.01.2020 r.
4. 24.02.2020 r.
5. 06.04.2020 r.
6. 18.05.2020 r.

Terminy fluoryzacji u dzieci klas IV - VI

1. 23.10.2019 r.
2. 04.12.2019 r
3. 15.01.2020 r.
4. 26.02.2020 r.
5. 08.04.2020 r.
6. 20.05.2020 r.

 

Pliki do pobrania