Pielęgniarka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pielęgniarka szkolna - Anna Socha

Pielęgniarka szkolna zapewnia uczniom codzienną, opiekę medyczną i pomoc przedlekarską wg ustalonego harmonogramu:


Poniedziałek   8.00 - 11.30                         Czwartek   12.00 - 13.15

Wtorek         12.00 - 13.15                         Piątek          9.00 - 12.30

Środa             9.00 - 11.30


Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki zgodnie z umową z NFZ.