Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 Zielona planeta owinieta zieloną rośliną

 Nasza Szkoła otrzymała w roku szkolnym 2010/2011 CERTYFIKAT 

przekazany przez Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego w formie dokumentu
oraz zielonej tabliczki wywieszonej w szkole na parterze.

 

Głównym celem programu „Szkoła Przyjazna Środowisku"

jest stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska. Naszym zadaniem jest więc budowanie - poprzez cykl działań edukacyjnych - świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych
i pozaszkolnych. Chcemy kształtować postawy proekologiczne, by poprawić stan najbliższego otoczenia.

W ramach programu został wprowadzony konkurs „Czyściciel Świata" - polega on na selektywnej ciągłej zbiórce surowców wtórnych: puszek aluminiowych, makulatury i baterii.

Oznacza to, że surowce te zostały poddane powtórnemu przetworzeniu i nie zostały zmarnowane
na wysypiskach. Uczestniczymy w nim co roku, odnosząc największe sukcesy w zbiórce makulatury i baterii.

Kampania ma swój wymiar edukacyjny - uczy dzieci podstawowych nawyków i troski dbania o czystość najbliższego środowiska. Pomaga w Legnicy w prowadzeniu segregacji odpadów na terenie miasta.

Coroczna kontynuacja działań ekologicznych pozwala nam być "Szkołą Przyjazną Środowisku",
a Rodzice uczniów nas w tych działaniach wspierają.