REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPISY DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2012

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Legnicy informuje, że zapisy dzieci do klas I rozpoczną się
01 marca 2019 r. i będą trwały do 19 marca 2019 r.

Zapisy będą się odbywały według poniżej zamieszczonego harmonogramu

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie
http://www.portal.legnica.eu/strona-1129-rekrutacja+rekrutacja.html

 

WNIOSKI

DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY UCZESTNICZĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA WOLNE MIEJSCA. W TYM CELU NALEŻY W DNIACH 1.03.2019 r. DO 19.03.2019 r. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub stronie internetowej szkoły www.sp6.legnica.eu do wypełnienia i złożenia wniosku prosimy przygotować dokument potwierdzający dane osobowe dziecka oraz jego numer PESEL).

 Wniosek do pobrania

Iwona Sierszyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

w Legnicy

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2019/2020, odbywać się będzie w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

- przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające do ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.610),

- Uchwałę Nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia  27 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 1612),

- Zarządzenie Nr 198/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicyz dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz określenia wzoru zgłoszenia rodziców dzieci  do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica,

- Zarządzenie Nr 49/PM/2019  Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2019/2020.

 

ZGŁOSZENIA

DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2012 r., ZAMIESZKUJĄCY W OBWODZIE SZKOŁY DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA W DNIACH OD 21.02.2019 r. DO 28.02.2019 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY (prosimy przygotować do zgłoszenia dokument potwierdzający dane dziecka oraz jego numer PESEL),