Programy Europejskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Europejski Program „Owoce w szkole"

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Owoce w szkole" we wrześniu 2009 roku.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci z klas I – III. Których rodzice lub prawni opiekunowie
wyrazili na to zgodę.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE ( 75 % ) oraz ze środków
z budżetu krajowego ( 25 % ).

Program ma na celu:

  • Poprawę stanu zdrowia i sposobu odżywiania,
  • Zachęcić dzieci do spożywania większej ilości owoców i warzyw,
  • Przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych.

 

Program „Mleko w szkole"

Program ten wszedł do szkół wiele lat temu. Uczniowie klas I – VI, oraz dzieci z oddziałów zerowych mogą,
za zgodą swoich rodziców, pic mleko w szkole. Dzieci otrzymują pasteryzowane mleko w kartonikach.
Z tej akcji korzysta ponad 80 % społeczności uczniowskiej.